Akademia Zdrowia

Regulamin

Regulamin obiektu

 1. Zakup usługi w Akademii Zdrowia Kowalkow jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy zapis na wizytę w Akademii Zdrowia Kowalkow jest jednoznaczny z utworzeniem konta użytkownika w zewnętrznym systemie rezerwacji online Booksy, który jest zgodny z wszelkimi regulacjami wynikającymi z przepisów RODO. Utworzenie konta w Booksy jest niezbędne w celu sprawnego zarządzania systemem rezerwacji i informowania pacjentów.
 3. Rezerwacji usług w Akademii Zdrowia Kowalkow można dokonywać:

– osobiście, w obiekcie Akademii Zdrowia Kowalkow (ul. Błękitna 9A Bielany Wrocławskie), w godzinach pracy (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

– telefonicznie pod numerem 503 816 253 w godzinach otwarcia Akademii Zdrowia Kowalkow;

– całodobowo, 7 dni w tygodniu poprzez system rezerwowania wizyt Booksy;

 1. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty.
 2. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut bez wcześniej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.
 3. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Za rzeczy osobiste pozostawione w obiekcie , Akademia Zdrowia Kowalkow nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin odwoływania wizyt

 1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu 503 816 253 lub poprzez aplikację Booksy, na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.
 2. Odwoływanie wizyt poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook, Google) i komunikator Whatsapp nie będzie uznawane.
 3. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Akademia Zdrowia Kowalkow zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania kaucji w wysokości połowy (50%) ceny wizyty.
 4. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę. To, czy kaucja zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty.
 5. Kaucja może być wyegzekwowana wyłącznie w przypadku naruszenia Regulaminu odwoływania wizyt. Jeśli pojawią się Państwo na czas lub odwołają wizytę najpóźniej na 24 godziny przed umówioną wizytą Akademia Zdrowia Kowalkow nie będzie miała możliwości wyegzekwowania kaucji.

 

Rezerwacje cykliczne

 1. Rezerwacja cykliczna wiąże się z zakupem karnetu na minimum 10 wizyt, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki powyższego Regulaminu.
 2. Karnet ważny jest przez 90 dni od daty zakupu. Po upływie terminu ważności karnetu ulega przedawnieniu, niezależnie od liczby wykorzystanych zajęć.
 3. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.

Rejestracja +48 503 816 253